PL EN
ARTYKUŁ
Zrównoważona przedsiębiorczość i jej determinanty. Przypadek wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Od globalnego kryzysu finansowego do pandemii COVID-19
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Historii Ekonomii, Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Polska
 
2
Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, Polska
 
 
Data nadesłania: 06-02-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-08-2023
 
 
Data akceptacji: 02-11-2023
 
 
Data publikacji: 27-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Rafał Matera   

Katedra Historii Ekonomii, Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, POW 3/5, 90-255, Łódź, Polska
 
 
Ekonomista 2023;(4):403-428
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Zrównoważona przedsiębiorczość (SE) należy do złożonych i aktualnych problemów badawczych. Celem artykułu była ocena wpływu wybranych determinant na SE w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Bułgarii, Chorwacji, Polsce, Rumunii i na Węgrzech) w latach 2008– 2021. Wzięto pod uwagę następujące czynniki: stabilizację makroekonomiczną, dostęp do źródeł finansowania, kreowanie wiedzy, zdolności przedsiębiorcze, regulacje prawne oraz indeks środowiskowy. Wkład do stanu badań polegał na stworzeniu oryginalnego wskaźnika SE i oceny czynników zewnętrznych wpływających na przedsiębiorczość w badanych krajach. Wykorzystane w badaniu współczynniki korelacji, metoda najmniejszych kwadratów oraz model wektorowo-autoregresyjny potwierdziły, że czynniki zewnętrzne znacząco wpływają na SE. Co więcej, modele pokazują różną siłę i kierunek zależności pomiędzy zmiennymi objaśnianymi i objaśniającymi. Wyniki badań potwierdzają konieczność koordynacji polityki rozwoju przedsiębiorczości z polityką makroekonomiczną, finansową i ochrony środowiska. Niezbędne jest również stosowanie skutecznych narzędzi wsparcia gospodarczego oraz większej presji ze strony UE na kraje emitujące szkodliwe substancje.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top