PL EN
ARTYKUŁ
Integracja rynków ubezpieczeniowych – przykład krajów Europy Środkowo-Wschodniej należących do Unii Europejskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Ekonomii i Finansów, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Polska
 
 
Data nadesłania: 13-08-2023
 
 
Data akceptacji: 02-11-2023
 
 
Data publikacji: 27-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Marzanna Barbara Lament   

Wydział Ekonomii i Finansów, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Malczewskiego 29, 26-600, Radom, Polska
 
 
Ekonomista 2023;(4):387-402
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
F36
G22
 
STRESZCZENIE
Dyrektywy UE uwolniły zakłady ubezpieczeń od regulacji cen i warunków. Jednak cechy instytucjonalne i kulturowe rynków ubezpieczeniowych nadal znacznie różnią się w poszczególnych krajach. Zagadnienia związane z integracją rynków ubezpieczeniowych należy uznać za ważny obszar badawczy, po pierwsze, ze względu na znaczenie międzynarodowej integracji rynków finansowych dla ich rozwoju oraz wpływu na wzrost gospodarczy. Po drugie, rynek ubezpieczeniowy charakteryzuje się pewną specyfiką, wynikającą ze złożoności umów ubezpieczenia, która utrudnia ocenę procesów integracyjnych, co powoduje, że jest to wciąż słabo rozpoznany temat badawczy. Celem artykułu jest zbadanie stopnia integracji rynków ubezpieczeniowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej należących do UE. Miary integracji rynków ubezpieczeniowych zostały ustalone w odniesieniu do składki przypisanej brutto oraz do inwestycji. Przeprowadzona analiza empiryczna z zastosowaniem metod statystycznych i ekonometrycznych pozwala stwierdzić, że stopień integracji rynków ubezpieczeniowych badanych krajów wykazuje tendencję do jego dalszego wzrostu. Jednocześnie jest on niższy niż w grupie wszystkich krajów UE oraz grupie krajów obszaru euro.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top