PL EN

Cele i zakres

 
Ekonomista” publikuje oryginalne teksty naukowe w języku polskim i angielskim poświęcone problematyce ekonomicznej. Wszystkie nadesłane teksty zgodne z profilem pisma i jego standardami redakcyjnymi są oceniane przez recenzentów w procedurze double-blind i zatwierdzane do druku przez Komitet Redakcyjny.

"Ekonomista" to najstarsze czasopismo naukowe w Polsce z dziedziny nauk ekonomicznych. Cenione przez środowisko ekonomistów polskich - tak teoretyków jak i praktyków gospodarczych. Publikowane są w nim artykuły autorów krajowych i zagranicznych o dużej randze naukowej i znaczącym wpływie na procesy gospodarcze, w tym politykę gospodarczą i strategie rozwoju Polski.

"Ekonomista" ukazuje się od 1900 r., początkowo jako tygodnik a od 1901 r. - kwartalnik. W latach 1995 - 2021 był wydawany jako dwumiesięcznik. Obecnie tj. od roku 2022 decyzją współwydawców powrócił do formuły kwartalnika. W okresie po II wojnie światowej jego redaktorami naczelnymi byli znani i cenieni ekonomiści jak prof. Edward Lipiński, prof. Zdzisław Sadowski czy też prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka.
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top