PL EN
ARTYKUŁ
Racjonalny altruizm a fundamenty moralne: co skłania polską młodzież do pomocy ukraińskim uchodźcom?
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Philosophy, Krakow University of Economics, Polska
 
2
Faculty of Economics and Management, Lazarski University, Polska
 
3
Department of Statistics, Wroclaw University of Economics and Business, Polska
 
Zaznaczeni autorzy mieli równy wkład w przygotowanie tego artykułu
 
 
Data nadesłania: 01-08-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-10-2023
 
 
Data akceptacji: 02-11-2023
 
 
Data publikacji: 27-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Anna Ostasiewicz   

Department of Statistics, Wroclaw University of Economics and Business, Wroclaw, Polska
 
 
Ekonomista 2023;(4):429-453
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza moralnych czynników motywujących altruistyczne zachowania polskich studentów wobec uchodźców wojennych z Ukrainy w kontekście ekonomicznych teorii altruizmu. Za pomocą ankiety internetowej zbadano altruistyczne działania studentów, ich przekonania na temat obowiązków moralnych oraz poglądy dotyczące wsparcia uchodźców. Dane analizowano w odniesieniu do pięciu fundamentów moralnych Jonathana Haidta z wykorzystaniem metod statystycznych: analiza korelacji, modele logitowe. Wykazano, że fundament troska/krzywda istotnie wpływa na altruistyczne działania wobec uchodźców, fundament sprawiedliwość/wzajemność jest negatywnie skorelowany z udzielaniem pomocy, gdy ta pomoc jest uważana za niesprawiedliwą, a poszerzanie kręgu zobowiązań moralnych ma istotny pozytywny wpływ na altruistyczne zachowania. Ujawniono również, że niektórzy polscy studenci działali wbrew swoim deklarowanym preferencjom społecznym i wspierali ukraińskich uchodźców, mimo że uważali to za niesprawiedliwe. Uzyskane wyniki stanowią wyzwanie dla dominującego w ekonomii podejścia do altruistycznych zachowań.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top