PL EN
Komitet Redakcyjny
 
Redaktor naczelny
prof. dr hab. Marian Gorynia, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zastępcy redaktora naczelnego
dr hab. Krzysztof Bartosik, prof. INE PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
prof. dr hab. Łukasz Hardt, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Uniwersytet Warszawski

Sekretarz redakcji
dr Tomasz Kwarciński, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Członkowie
dr Piotr Denderski, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Leicester University
prof. dr hab. Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Jacek Lewkowicz, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Tomasz Łyziak, prof. INE PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
dr hab. Ryszard Kokoszczyński, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Adam Noga, Akademia Leona Koźmińskiego
dr hab. Katarzyna Metelska-Szaniawska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Marcin Piątkowski, prof. ALK, The World Bank
dr hab. Artur Walasik, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205