PL EN
Ekonomista to czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia założone w 1900 roku. Współwydawcami czasopisma są: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.
Redaktor naczelny: prof. dr hab. Marian Gorynia
40
MEiN
79.01
ICV 2021
0.05
JCI 2021
Bieżący numer
1/2023
 
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205