PL EN
Ekonomista to czasopismo poświęcone nauce i potrzebom życia założone w 1900 roku. Współwydawcami czasopisma są: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.
Redaktor naczelny: prof. dr hab. Marian Gorynia
100
MEiN
0.2
IF 2022
0.03
JCI 2022
79.01
ICV 2021
Bieżący numer
2/2023
 
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205