PL EN
ARTYKUŁ
Wpływ wąskich gardeł podażowych na efektywność inwestycji
 
Więcej
Ukryj
1
University of Łódź
 
 
Data publikacji: 15-01-2022
 
 
Ekonomista 2022;(1):23-40
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
W artykule badany jest wpływ inwestycji w kapitale fizycznym na wzrost gospodarczy. Autorzy próbują pokazać, w jakim stopniu zależy to od ograniczeń podażowych (braku równowagi) występujących przed podjęciem inwestycji i przez nią eliminowanych. Im ciaśniejsze jest wąskie gardło podażowe i im mocniej hamuje ono wzrost gospodarczy, tym większy będzie wzrost produkcji wynikający z danej inwestycji kapitałowej. Aby zweryfikować tę hipotezę, został zmodyfikowany model wzrostu. Ponieważ wąskie gardła występują nieregularnie, wahania PKB generowane przez model także są nieregularne (niecykliczne). Autorzy proponują szacować makroekonomiczne wąskie gardło za pomocą średniego tempa wzrostu PKB, rozpatrywanego z opóźnieniem 2–6 lat. Wyniki obliczeń wykonanych dla gospodarki polskiej w latach 1997–2019 potwierdzają, że osłabienie wzrostu w okresie poprzedzającym podjęcie inwestycji wzmacnia jej efekt w zakresie wzrostu produkcji.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top