PL EN
ARTYKUŁ
Jak powiązać prywatyzację i rozwój filara kapitałowego w systemie emerytalnym – propozycja
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Data publikacji: 28-12-2022
 
 
Ekonomista 2022;(4):484-508
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono propozycję powiązania prywatyzacji i rozwoju filara kapitałowego w systemie emerytalnym w Polsce. Istotnym jej uzupełnieniem jest mechanizm mający zapewnić ład korporacyjny w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, wzorowany na rozwiązaniach z krajów skandynawskich. W tekście argumentuje się, że takie powiązanie ułatwiłoby pokonanie przeszkód natury politycznej dla prywatyzacji, które są następstwem jej negatywnego postrzegania przez opinię publiczną. Pozwalałoby ono, po pierwsze, trwale upowszechnić własność przedsiębiorstw i w pełni oddzielić politykę od zarządzania przedsiębiorstwami oraz, po drugie, zwiększyć rozmiary filara kapitałowego w systemie emerytalnym bez zwiększenia napięć w finansach publicznych. Przegląd literatury zawarty w artykule wskazuje, że oba te efekty sprzyjałyby wzmocnieniu długofalowego wzrostu gospodarczego w Polsce.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top