PL EN
RECENZJA, OMÓWIENIE
Recenzja książki Stanisława Gomułki Global Long-term Economic Growth and the Economic Transformation of Poland and Eastern Europe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2023, ss. 435
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Pieniądza i Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
 
2
Instytut Ekonomii, Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
 
 
Data nadesłania: 13-12-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-01-2024
 
 
Data akceptacji: 28-04-2024
 
 
Data publikacji: 29-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Marszałek   

Katedra Pieniądza i Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
 
 
Ekonomista 2024;(2):233-237
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
Y30
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top