PL EN
RECENZJA, OMÓWIENIE
Rozważania wokół książki Stanisława Czai i Bogusława Fiedora Oblicza polskiego etatyzmu gospodarczego
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa, Polska
 
2
Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychy, Polska
 
 
Data nadesłania: 01-06-2023
 
 
Data akceptacji: 01-08-2023
 
 
Data publikacji: 29-09-2023
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Szymaniec   

Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa, Polska
 
 
Ekonomista 2023;(3):333-340
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Artykuł prezentuje rozważania dotyczące książki Stanisława Czai i Bogusława Fiedora Oblicza polskiego etatyzmu gospodarczego (Wrocław 2021). Książka ta przedstawia ewolucję etatyzmu w Polsce od okresu odzyskania niepodległości do czasów obecnych. Autorzy trafnie wyróżnili etatyzm wymuszony przez aktualną sytuację historyczną lub gospodarczą oraz etatyzm stymulowany czynnikami, które można określić jako ideologiczne bądź polityczne. W tym ostatnim przypadku sprowadzać się to może do rosnącego udziału państwa w gospodarce w celu nieuzasadnionej względami ekonomicznymi regulacji rynku. Polityka oparta na etatyzmie wymuszonym okolicznościami realizowana była po pierwszej wojnie światowej. Zasadny jest wyrażony w książce pogląd, że rozpowszechniona akceptacja dla różnych form etatyzmu wiązała się z istotnym wpływem na polskich ekonomistów niemieckiej szkoły historycznej oraz „socjalizmu z katedry” (Sozialismus ex Katheder). Można odnieść wrażenie, że autorzy książki, powracając do używanego przed wojną terminu „etatyzm”, używają go jako eufemizmu do scharakteryzowania zmian w kierowaniu polską gospodarką zachodzących w ostatnich latach (zbliżonych zresztą do zmian zachodzących w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej).
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top