PL EN
ARTYKUŁ
Ewolucja kapitalizmu a idea naturalnego porządku ekonomicznego
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Ekonomii Ekologicznej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
 
 
Data nadesłania: 23-06-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-08-2023
 
 
Data akceptacji: 03-08-2023
 
 
Data publikacji: 15-09-2023
 
 
Autor do korespondencji
Bogusław Fiedor   

Katedra Ekonomii Ekologicznej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Traktorowa, 52-213, Wrocław, Polska
 
 
Ekonomista 2023;(3):315-332
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
W artykule podjęto próbę wykazania, że idea kapitalizmu jako naturalnego porządku ekonomicznego pozostaje nadal wartościową fikcją heurystyczną pomimo jej silnej krytyki w ostatnich 50 latach. Ideę tę ukazuje się najpierw z neoklasycznej perspektywy monizmu metodologicznego. W następnej części artykułu prezentowane jest stanowisko metodologiczne znane jako variety of capitalism aprroach (P. A. Hall i D. Soskice), które autor artykułu ujmuje jako pewien rodzaj rozszerzenia tej idei. W punkcie tym autor nawiązuje do hipotezy D. C. Northa, J. J. Wallisa i B. R. Weingasta, podkreślającej znaczenie szeroko rozumianego systemu przymusu (violance system) w ewolucji kapitalizmu. Jest to w istocie autorska rekonstrukcja i rozszerzenie tej hipotezy z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej. W następnej części artykułu z powyższej perspektywy rozpatruje się wpływ jakości sfery institutional governance (North) na zakres i kompozycję funkcji dystrybucyjnych i prowzrostowych współczesnego państwa. W końcowej części artykułu podkreśla się, że jakość instytucji jest rozstrzygająca, jeśli chodzi o kierunek ewolucji kapitalizmu.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top