PL EN
RECENZJA, OMÓWIENIE
Review of the book by Stanisław Gomułka Global Long-term Economic Growth and the Economic Transformation of Poland and Eastern Europe, Wydawnictwo Naukowe Scholar. Warszawa 2023, pp. 435
 
More details
Hide details
1
Katedra Pieniądza i Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
 
2
Instytut Ekonomii, Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
 
 
Submission date: 2023-12-13
 
 
Final revision date: 2024-01-09
 
 
Acceptance date: 2024-04-28
 
 
Publication date: 2024-06-29
 
 
Corresponding author
Paweł Marszałek   

Katedra Pieniądza i Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
 
 
Ekonomista 2024;(2):233-237
 
KEYWORDS
JEL CLASSIFICATION CODES
Y30
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top