PL EN
ARTYKUŁ
Co wiemy, a czego nie wiemy o finansach ubezpieczeń społecznych i stabilizacji makroekonomicznej? Doświadczenia państw UE
 
Więcej
Ukryj
1
University of Agriculture, Krakow
 
2
Cracow University of Economics
 
 
Data publikacji: 28-12-2022
 
 
Ekonomista 2022;(4):455-483
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Niniejsze badania mają na celu zweryfikowanie, jakie zmienne wpływają na finanse sektora ubezpieczeń społecznych i sytuację makroekonomiczną w krajach UE w taki sposób, aby umożliwiały utrzymanie stabilności w zmieniających się warunkach. W badaniach zastosowano: metodę analizy retrospektywnej oraz bootstrapowy test przyczynowości w sensie Grangera dla danych panelowych, test Pesarana CD na występowanie zależności przekrojowej w danych panelowych i test Pesarana CIPS pierwiastka jednostkowego dla danych panelowych. Badanie opiera się na danych panelowych dotyczących krajów UE. Okres badawczy: 2000–2019. Wyniki badań wskazują, że uwzględnienie wybranych zmiennych makroekonomicznych w modelu prognozującym wartości składników kształtujących finanse sektora ubezpieczeń społecznych i odwrotnie zwiększa trafność predykcji. Potwierdzono, że badane zmienne mogą mieć na siebie wpływ stabilizujący. Jest to niezbędne dla zwiększenia adaptacyjności systemów zabezpieczenia społecznego do zmieniających się warunków oraz zapewnienia stabilności finansowania świadczeń w długim okresie. Koncepcja ta odróżnia niniejsze badanie od badań prowadzonych w obszarze finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych, gdyż dotychczas nie weryfikowano empirycznie dwukierunkowych związków przyczynowych w tym obszarze.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top