PL EN
ARTYKUŁ
Systemy dodatkowego oszczędzania na starość. Przesłanki, cele i znaczenie ekonomiczne
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Ekonomicznych, Polska Akademia Nauk, Polska
 
 
Data nadesłania: 06-03-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-04-2023
 
 
Data akceptacji: 22-05-2023
 
 
Data publikacji: 29-06-2023
 
 
Autor do korespondencji
Barbara Maria Błaszczyk   

Instytut Nauk Ekonomicznych, Polska Akademia Nauk, Nowy Świat 72, 00-330, Warszawa, Polska
 
 
Ekonomista 2023;(2):217-244
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
W niniejszym artykule przedstawione zostały argumenty natury demograficznej i ekonomicznej na rzecz tworzenia dodatkowych, prywatnych systemów emerytalnych (DSE) w celu uzupełnienia systemów publicznych i zapewnienia bezpiecznych i godziwych warunków zabezpieczenia społecznego na starość. W ślad za tym zostały omówione główne zasady budowania tych systemów oraz dane dotyczące osiągniętego przez nie zasięgu oraz znaczenia ekonomicznego. Przedstawione dane pozwalają przyjąć, że dodatkowe systemy emerytalne stały się trwałym elementem zabezpieczenia społecznego na starość w wielu krajach i że stanowią one ważny element zasobów finansowych gospodarek tych krajów.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top