PL EN
ARTYKUŁ
Determinanty posiadania samochodu w Polsce: wyniki modelowania w ujęciu przestrzennym w latach 2005 i 2019
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska
 
2
Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
 
 
Data nadesłania: 06-09-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-03-2023
 
 
Data akceptacji: 16-05-2023
 
 
Data publikacji: 29-06-2023
 
 
Autor do korespondencji
Robert Kudłak   

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Krygowskiego, 61-680, Poznań, Polska
 
 
Ekonomista 2023;(2):152-173
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
R40
 
STRESZCZENIE
W ciągu ostatnich 30 lat Polska doświadczyła istotnych zmian w zakresie mobilności indywidualnej oraz liczby samochodów osobowych posiadanych przez jej mieszkańców. Celem artykułu jest weryfikacja wpływu wybranych czynników na liczbę posiadanych samochodów w Polsce w 2005 oraz 2019 r. na poziomie lokalnym. Modele ekonometrii przestrzennej wykorzystujące dane obejmujące ponad 36 mln aut zagregowane do poziomu powiatowego sugerują, że w obydwu analizowanych momentach badane zjawisko determinowały codzienne dojazdy do pracy oraz typ zabudowy. Znaczenie innych czynników takich jak dochody, gęstość zaludnienia, wydatki na transport publiczny oraz struktura demograficzna zmieniało się w badanych momentach czasowych.
FINANSOWANIE
Artykuł powstał w ramach realizacji grantu badawczego: Wymiar przestrzenny (r)ewolucji na rynku samochodowym w Polsce, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (nr projektu 2016/23/B/HS4/00710).
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top