PL EN
ARTYKUŁ
Sektorowe zróżnicowanie efektu interwału akcji spółek z GPW w dobie pandemii COVID-19
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska
 
 
Data nadesłania: 03-10-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-04-2023
 
 
Data akceptacji: 16-05-2023
 
 
Data publikacji: 29-06-2023
 
 
Autor do korespondencji
Bartłomiej Lisicki   

Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska
 
 
Ekonomista 2023;(2):174-194
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Głównym celem niniejszego opracowania jest weryfikacja występowania zróżnicowania efektu interwału współczynnika beta (β) akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie (GPW) w trakcie trwania pandemii COVID-19 ze względu na ich przynależność makrosektorową. Współczynniki β obliczono przy zastosowaniu klasycznej metody najmniejszych kwadratów na próbie emitentów zgrupowanych w indeksach: WIG20, mWIG40 oraz sWIG80. Analizując wartości β szacowane na podstawie wskazanych horyzontów czasowych stóp zwrotu w latach pandemii COVID-19, można dostrzec występowanie efektu interwału β w przypadku spółek z makrosektorów finanse oraz produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa. Co ciekawe, branże te w latach przedpandemicznych nie wykazywały istotnych statystycznie różnic między wartościami β. Efekt interwału w latach poprzedzających pandemię COVID-19 odnotowano z kolei w przypadku spółek z makrosektorów ochrona zdrowia oraz handel i usługi. Bazując na uzyskanych rezultatach badawczych, zaobserwować można wpływ pandemii COVID-19 na sektorowe zróżnicowanie efektu interwału. W latach jej trwania istotność statystyczna różnic w oszacowaniach współczynników β dotyczyła spółek z innych makrosektorów niż w latach ją poprzedzających.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top