PL EN
ARTYKUŁ
Wkład historii myśli ekonomicznej i historii gospodarczej w rozwój ekonomii w III RP. Zwięzły przegląd ośrodków akademickich, dorobku naukowego i oddziaływania międzynarodowe
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Historii Ekonomii, Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Polska
 
2
Instytut Ekonomii, Katedra Historii Ekonomii, Uniwersytet Łódzki Wydział ekonomiczno_Socjologiczny, Polska
 
 
Data nadesłania: 27-01-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-02-2024
 
 
Data akceptacji: 28-04-2024
 
 
Data publikacji: 29-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Rafał Matera   

Katedra Historii Ekonomii, Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, POW 3/5, 90-255, Łódź, Polska
 
 
Ekonomista 2024;(2):155-177
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Historia gospodarcza i historia myśli ekonomicznej borykały się z kryzysem o charakterze dydaktycznym i naukowym od początku transformacji, a nowe rozwiązania prawne pogłębiały te trudności. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziła m.in. nową klasyfikację dziedzin i dyscyplin nauki, umieszczając dyscyplinę historia w dziedzinie nauk humanistycznych, a dyscyplinę ekonomia i finanse w dziedzinie nauk społecznych. Celem artykułu jest pokazanie wkładu dwóch wskazanych subdyscyplin w rozwój ekonomii w Polsce w ostatnich 30 latach. Stawiamy hipotezę, że spadek znaczenia dydaktycznego obu subdyscyplin na wydziałach ekonomicznych i historycznych oraz jego następstwa: likwidacja lub wchłonięcie wielu katedr, nie zahamowały w Polsce wartościowych badań w obu obszarach. W artykule przedstawiono nie tylko aktywność naukową istniejących jednostek, ale także pokazano wpływ międzynarodowy polskich badaczy i ich działalność dydaktyczną, rynek podręczników i prac syntetycznych.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top