PL EN
ARTYKUŁ
Synchronizacja cyklu gospodarczego i finansowego w krajach Unii Europejskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Teorii Ekonomii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
2
Katedra Finansów, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
 
Data nadesłania: 06-09-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 13-12-2023
 
 
Data akceptacji: 28-04-2024
 
 
Data publikacji: 29-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Markowski   

Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Teorii Ekonomii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Prawocheńskiego 19, 10-720, Olsztyn, Polska
 
 
Ekonomista 2024;(2):178-208
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem badań jest ocena synchronizacji cykli gospodarczych i finansowych w krajach UE z uwzględnieniem podziału na „starych” i „nowych” członków tego ugrupowania oraz oddziaływania zjawisk kryzysowych z lat 2020–2022 na to zjawisko. W badaniu wykorzystano kwartalne szeregi czasowe reprezentujące dynamikę realnego PKB, kredytu dla prywatnego sektora niefinansowego i głównych indeksów giełdowych, które poddano procedurze dekompozycji. Zbieżność cykli została zbadana za pomocą analizy spektralnej oraz korelacji rekursywnej. W wyniku przeprowadzonych badań zaobserwowano, że kraje UE charakteryzują się zróżnicowaniem pod względem stopnia oddziaływania zmiennych finansowych na cykl gospodarczy. Grupa „nowych” i „starych” krajów UE różni się od siebie w sposób istotny statystycznie pod względem średniego poziomu synchronizacji cyklu gospodarczego i giełdowego. Zjawiska kryzysowe z lat 2020–2022 miały niejednakowy wpływ na stopień synchronizacji cykli. Nie zaobserwowano wyraźnie odmiennej reakcji poziomu zbieżności w krajach zbliżonych pod względem geograficznym do konfliktu zbrojnego w Ukrainie, z wyjątkiem Polski.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top