PL EN
ARTYKUŁ
Wnioskowanie statystyczne i uczenie statystyczne w badaniach ekonomicznych – wybrane wyzwania
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław Wydział Ekonomii i Finansów, Polska
 
2
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kolegium Ekonomii Finansów i Prawa Katedra Statystyki, Polska
 
3
Katedra Statystyki, Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania, Polska
 
 
Data nadesłania: 29-06-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-01-2024
 
 
Data akceptacji: 28-04-2024
 
 
Data publikacji: 29-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Józef Pociecha   

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kolegium Ekonomii Finansów i Prawa Katedra Statystyki, Polska
 
 
Ekonomista 2024;(2):138-154
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono główne tendencje i najważniejsze wyzwania, związane ze stosowaniem klasycznych i współczesnych metod statystycznych w badaniach ekonomicznych. W pierwszej części został przedstawiony opis kluczowych przemian w ilościowych badaniach ekonomicznych i społecznych, między innymi związanych z postępem technologicznym. Głównymi cechami tej ewolucji są: rozwój infrastruktury badawczej oraz zmiany w relacjach między badaczami. Część druga poświęcona została dyskusji o konieczności znalezienia kompromisu pomiędzy łatwo dostępnymi zbiorami danych statystycznych i zaawansowanym oprogramowaniem statystycznym do ich analizy a formalnymi wymogami wnioskowania statystycznego. W trzeciej części przedstawiono istotę i zasady uczenia statystycznego oraz panoramę statystycznych metod uczenia. W efekcie prowadzi to do sformułowania paradygmatu uczenia statystycznego dla prowadzenia współczesnych badań statystycznych. Sprostanie współczesnym wymogom stojącym przed badaniami ekonomicznymi stanowi wyzwanie dla zastosowań metod ilościowych.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top