PL EN
ARTYKUŁ
Kontrowersje wokół wpływu nowoczesnych technologii na zatrudnienie i bezrobocie
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Polityki Ekonomicznej, Uniwersytet Łódzki, Polska
 
2
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku, Politechnika Warszawska, Polska
 
 
Data nadesłania: 09-01-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-05-2023
 
 
Data akceptacji: 16-05-2023
 
 
Data publikacji: 29-06-2023
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Arendt   

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Polityki Ekonomicznej, Uniwersytet Łódzki, P.O.W. 3/5, 90-255, Łódź, Polska
 
 
Ekonomista 2023;(2):195-216
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest identyfikacja zmian na współczesnych rynkach pracy wywołanych stosowaniem nowoczesnych technologii. Podstawą analiz są ustalenia teoretyczne i empiryczne w literaturze ekonomicznej. Z analiz wynika, że zastosowanie podejścia zadaniowego w analizie popytu na pracę pozwoliło lepiej rozpoznać kanały wpływu nowoczesnych technologii na rozmiary i struktury popytu na pracę, w szczególności efekt przemieszczenia, efekt produktywności i efekt kreacji nowych zadań. Zwrócono uwagę na możliwość powstawania segmentacji rynku pracy w rezultacie stosowania nowoczesnych technologii. W prowadzonych w wielu krajach badaniach empirycznych nie znalazły potwierdzenia alarmistyczne przepowiednie o możliwości powstawania wysokiego bezrobocia technologicznego w rezultacie stosowania nowoczesnych technologii. Natomiast zmiany w strukturze popytu na pracę są ewidentne. Dostępne dane i badania wskazują też, że pandemia COVID-19 mimo pierwotnego szoku dla rynku pracy nie doprowadziła do rewolucyjnych zmian w popycie na pracę i jego strukturze.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top