PL EN
ARTYKUŁ
Przemiany systemów pieniężnych – od kruszcu do walut cyfrowych
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Pieniądza i Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
 
 
Data nadesłania: 09-08-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-11-2023
 
 
Data akceptacji: 01-02-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Marszałek   

Katedra Pieniądza i Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
 
 
Ekonomista 2024;(1):73-92
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Począwszy od historycznie pierwszych rodzajów systemów pieniężnych, opartych na pieniądzu kruszcowym, aż po upowszechnienie się pieniądza w pełni fiducjarnego, w konstrukcji i funkcjonowaniu tych systemów można wyróżnić pewne swoiste trendy. Najważniejszymi spośród nich były postępująca dematerializacja pieniądza oraz umacnianie państwowego (rządowego) monopolu monetarnego. Obie tendencje stały się jeszcze wyraźniejsze w ostatnich trzech dekadach wraz z wpływem na systemy pieniężne takich zjawisk jak globalizacja, finansyzacja czy postęp technologiczny. Jednocześnie w ostatnich latach zmiany w systemach pieniężnych, wskutek splotu zarówno tych, jak i zupełnie nowych zjawisk i procesów, przyspieszyły, wpływając na właściwości współczesnego pieniądza i działanie banków centralnych. W tym kontekście celem artykułu jest charakterystyka obu wspomnianych tendencji w zakresie ewolucji pieniądza i banków centralnych oraz przybliżenie konsekwencji, jakie te procesy miały i mają dla kształtu systemów pieniężnych oraz dalszego ich rozwoju.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top