PL EN
ARTYKUŁ
Przyciąganie i utrzymanie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w czasach transformacji cyfrowej. Przypadek gospodarek po transformacji
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej, Poznań University of Economics and Business, Polska
 
2
Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Polska
 
 
Data nadesłania: 11-09-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-11-2023
 
 
Data akceptacji: 28-04-2024
 
 
Data publikacji: 29-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Barbara Jankowska   

Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej, Poznań University of Economics and Business, Polska
 
 
Ekonomista 2024;(2):119-137
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Prezentowany artykuł dotyczy wyzwań związanych z przyciąganiem i utrzymywaniem zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIB) w czasach transformacji cyfrowej. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie mają kluczowe znaczenie dla gospodarek po transformacji, dla których ZIB okazały się krytyczne w procesach dochodzenia do gospodarki rynkowej. W prezentowanych badaniach przyjęto perspektywę gospodarki przyjmującej – (po)transformacyjnych krajów V4. Badania koncentrują się na antecedencjach atrakcyjności inwestycyjnej lokalizacji w erze Przemysłu 4.0 oraz czynnikach determinujących atrakcyjność miejsc w czasach transformacji cyfrowej. Niniejszy artykuł opiera się na krytycznym przeglądzie literatury i wynikach pogłębionych wywiadów eksperckich. Autorzy przedstawiają trzy propozycje badawcze, które określają konieczność zapewnienia zdolności absorpcyjnych, zakorzenienia i modernizacji; niesłabnące znaczenie interwencji państwa i zachęt, rosnącą obecność nowych regulacji i pojawienie się cyfrowego ekosystemu w kraju przyjmującym. Badanie wskazuje, że w dziedzinie Przemysłu 4.0 firmy inwestujące za granicą muszą szukać lokalizacji obfitujących w wiedzę.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top