PL EN
ARTYKUŁ
Rozwój w ujęciu współczesnej ekonomii ewolucyjnej
 
Więcej
Ukryj
1
INE PAN, Polska
 
 
Data nadesłania: 01-07-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-09-2023
 
 
Data akceptacji: 02-11-2023
 
 
Data publikacji: 27-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Anna Teresa Wziątek-Kubiak   

INE PAN, Polska
 
 
Ekonomista 2023;(4):368-386
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem pracy jest identyfikacja głównych elementów i współzależności ewolucyjnego mechanizmu rozwoju stanowiących podstawę i ramy jego funkcjonowania i odróżniających go od neoklasycznych modeli wzrostu. Elementami tymi są zróżnicowanie i różnicowanie się, ciągłość działania oraz zdolności adaptacyjne do szokowej, a nie tylko płynnej ewolucji. Spajają one, w jeden naukowy program badawczy, różne koncepcje i teorie zaliczane do ekonomii ewolucyjnej. Wyznaczają też sposób działania motorów rozwoju – selekcji i innowacji, ich interakcje i współzależności oraz ramy badań empirycznych – obecnie głównego sposobu i kierunku rozwoju ekonomii ewolucyjnej.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top