PL EN
ARTYKUŁ
Podobni czy różni? Porównanie ekonomii austriackiej i feministycznej
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii; Instytut Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 
2
University of New York in Prague, Czech Republic
 
 
Data nadesłania: 18-09-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-10-2023
 
 
Data akceptacji: 07-11-2023
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Alicja Katarzyna Sielska   

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii; Instytut Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 
 
Ekonomista 2024;(1):54-72
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Niektórzy badacze, w tym Horwitz (1995), wskazują na podobieństwa między dwiema heterodoksyjnymi szkołami myśli ekonomicznej: austriacką i feministyczną. Obejmują one krytykę neoklasycznych założeń dotyczących racjonalności uczestników rynku, doskonałej konkurencji i matematyzacji ekonomii. Twierdzimy jednak, że podobieństwa te są powierzchowne, ponieważ istnieje wiele różnic metodologicznych między tymi dwiema szkołami, które doprowadziły do rozbieżnych poglądów na takie kwestie jak natura ortodoksyjnej ekonomii i jej metod badawczych, subiektywność, funkcje użyteczności i ich interpersonalne porównania, konkurencja rynkowa czy dyskryminacja płciowa na rynku pracy. Uważamy, że różnice te byłyby trudne do pogodzenia, przez co zbliżenie między obiema szkołami jest mało prawdopodobne.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top