PL EN
Maciej Bałtowski, Grzegorz Kwiatkowski, Przedsiębiorstwo państwowe we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa 2018, s. 344
 
Więcej
Ukryj
 
Ekonomista 2019;(3):385-387
 
STRESZCZENIE
Właśnie ukazała się książka, która przełamuje tradycję "hurtowej" i stereotypowej oceny przedsiębiorstwa państwowego. Otwiera drogę do oceny przedsiębiorstwa państwowego jako podmiotu o względnych zaletach i wadach. Pozwala stawiać pytanie o czynniki sprzyjające przydatności tego typu podmiotów we współczesnej gospodarce rynkowej (kapitalistycznej). Przy czym - to ważna okoliczność - autorów na pewno nie można posądzić o ideologiczną sympatię do przedsiębiorstw państwowych iAub gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Przeciwnie, jeden ze współautorów ma na koncie liczne publikacje, w których bardzo krytycznie odnosił się do państwowych przedsiębiorstw i gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Trzeba z naciskiem i uznaniem podkreślić, że omawiana tu praca buduje oceny syntetyczne w następstwie analizy i oceny ogromnego zasobu faktów empirycznych (poddano ocenie dane statystyczne, analizy międzynarodowych organizacji, autorskie publikacje analityczne, rankingi przedsiębiorstw itp.), a nie - jak to się dość często zdarza - egzemplifikuje aprioryczne tezy selektywnie dobranym materiałem empirycznym. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top