PL EN
Wkład Tadeusza Kowalika do ekonomii w świetle opinii polskich ekonomistów
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
 
 
Ekonomista 2019;(3):369-373
 
STRESZCZENIE
Tadeusz Kowalik (1926-2012), profesor zwyczajny nauk ekonomicznych i wieloletni pracownik Polskiej Akademii Nauk, w swojej bez mała sześćdziesięcioletniej działalności naukowej (a także publicystycznej) koncentrował się głównie na problemach z obszaru historii myśli ekonomicznej oraz analizy porównawczej systemów gospodarczych. Był autorem, współautorem bądź redaktorem wielu prac - w tym kilkudziesięciu monografii oraz kilkuset artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach - uznawanych za ważne dla rozwoju myśli ekonomicznej. O dużym znaczeniu myśli Т. Kowalika świadczą nie tylko powstałe w krótkim czasie po jego śmierci poświęcone mu publikacje, ale również wydania ważniejszych książek jego autorstwa w językach obcych, a także jego wieloletni pobyt w charakterze wykładowcy w uznanych zagranicznych ośrodkach akademickich. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top