PL EN
Maciej Bałtowski, Grzegorz Kwiatkowski, Przedsiębiorstwo państwowe we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa 2018, s. 344
 
More details
Hide details
 
Ekonomista 2019;(3):385–387
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205