PL EN
Jan L. Bednarczyk, Polityka stabilizacji cen a przeciwdziałanie recesji. Dylematy współczesnej makroekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018, s. 227
 
Więcej
Ukryj
 
Ekonomista 2019;(3):387-390
 
STRESZCZENIE
Monografia autorstwa Jana L. Bednarczyka wzbogaciła ofertę Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego. Naturę rozważań autora doskonale oddaje jej podtytuł wskazujący na dylematy współczesnej makroekonomii. Za cel główny autor postawił sobie weryfikację ukształtowanego w latach 60. XX w. poglądu o tym, że niska inflacja może stworzyć w gospodarce rynkowej optymalne warunki dla długookresowego stabilnego wzrostu gospodarczego przy pełnym zatrudnieniu czynników produkcji. Cel ten autor przekuł na hipotezę główną, zakładającą "wyczerpanie potencjału polityki bezpośredniego celu inflacyjnego, traktującej utrzymywanie na niskim poziomie wskaźników inflacji jako priorytetu polityki stabilizacyjnej". W monografii wskazano nowatorskie rozwiązania, które wspierają wzrost gospodarczy przy traktowaniu stabilizacji cen jako ważnego czynnika uzupełniającego. Na kanwie praktycznej rozwiązania te obejmują przede wszystkim wykorzystanie w polityce pieniężnej inflacji niespowalniającej wzrostu gospodarczego. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top