PL EN
Informacje prawnoautorskie
 
Teksty publikowane w czasopiśmie „Ekonomista” są chronione prawem autorskim. Na podstawie stosownych umów, autorzy tekstów udzielają współwydawcom niewyłącznych i nieodpłatnych licencji na wykorzystanie ich utworów, w tym celem ich opublikowania w czasopiśmie „Ekonomista” wydawanym w formie tradycyjnej i elektronicznej. Autorzy wyrażają ponadto zgodę min. na:
  • nieodpłatne udostępnianie tekstów (utworów) przekazanych do publikacji w „Ekonomiście” na licencji o postanowieniach opartych na wzorcu licencji CC-BY 4.0 („Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe”) lub innej wersji językowej tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację Creative Commons, w tym w trybie Open Access na zasadach powyższej licencji;
  • udzielanie przez wydawców dalszych sublicencji wedle powyższego wzorca licencji CC-BY 4.0 na rzecz osób trzecich, zarówno odnośnie samych utworów przekazywanych do publikacji, jak i do innych materiałów, w tym utworów zależnych lub opracowań zawierających utwór lub powstałych na jego podstawie;
  • korzystanie i rozporządzanie opracowaniami utworów; wysyłanie utworów oraz metadanych utworów do komercyjnych i niekomercyjnych baz danych indeksujących czasopisma;
  • umieszczanie utworów lub ich fragmentów na stronie internetowej czasopisma; udostępnianie ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym bez ograniczeń technicznych, a także na publikowanie tekstów w czasopiśmie w celach komercyjnych, tj. w związku z jego odpłatną sprzedażą.
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205