PL EN
ARTYKUŁ
Związek między wymiarami zielonego wzrostu, trylematem energetycznym i celami zrównoważonego rozwoju: analiza gospodarek G7 i E7
 
 
Więcej
Ukryj
1
Department for Theoretical Economics, Policy, and Development, Faculty of Economics Brčko, University of East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
 
 
Data nadesłania: 17-08-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-09-2023
 
 
Data akceptacji: 01-02-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Lejla Terzić   

Department for Theoretical Economics, Policy, and Development, Faculty of Economics Brčko, University of East Sarajevo, 76100, Brčko, Bosnia and Herzegovina
 
 
Ekonomista 2024;(1):24-53
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Wymiary zielonego wzrostu, trylemat energetyczny i osiąganie celów zrównoważonego rozwoju stały się ostatnio kluczowymi tematami współczesnej ekonomii. W artykule zbadano znaczenie wymiarów zielonego wzrostu i trylematu energetycznego dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju (SDGs), a także skuteczność miar zielonego wzrostu i przejścia na zieloną energię w gospodarkach G7 i E7. W badaniu wykorzystano szereg metodologicznych narzędzi oceny. Niniejsze badanie wnosi wkład w naszą obecną wiedzę, podkreślając znaczenie wymiarów zielonego wzrostu, trylematu dotyczącego energii i celów zrównoważonego rozwoju poprzez badanie wzajemnych powiązań między kluczowymi wskaźnikami w gospodarkach G7 i E7. Wyniki mogą być pomocne dla decydentów, rządów i prawodawców. Różnorodność stanowisk ratingowych pomiędzy istotnymi zmiennymi stanowi podstawę przyszłego zatwierdzania polityk ekologicznych i energetycznych w gospodarkach G7 i E7.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top