PL EN
ARTYKUŁ
Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce – cele i uwarunkowania efektywności działania
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomii, Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
 
 
Data nadesłania: 22-04-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-06-2023
 
 
Data akceptacji: 01-08-2023
 
 
Data publikacji: 29-09-2023
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Szarzec   

Instytut Ekonomii, Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska
 
 
Ekonomista 2023;(3):295-314
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest określenie warunków, pod jakimi przedsiębiorstwa państwowe funkcjonujące we współczesnej gospodarce kapitalistycznej mogą być korzystne dla gospodarki. To określenie warunków powiązane jest ze zidentyfikowanymi dwoma problemami związanymi z funkcjonowaniem tych przedsiębiorstw, jakimi są: cele przedsiębiorstw państwowych i ocena ich realizacji oraz pogoń za rentą w nich przez polityków. Analiza została przeprowadzona na podstawie krytycznego przeglądu współczesnej literatury i badań empirycznych w zakresie własności państwowej. Fundamentalnym warunkiem efektywności i innowacyjności przedsiębiorstw państwowych i ich pozytywnego wpływu na wzrost gospodarczy jest wysoka jakość instytucji państwa i dobra polityka właścicielska. Bez tego warunku wszystkie patologiczne działania urzędników i polityków będących agentami obywateli – faktycznego właściciela ujawniają się z całą mocą i doprowadzają do obniżenia efektywności działania tych przedsiębiorstw.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top