PL EN
Educational Equality of Opportunity in Poland
 
Więcej
Ukryj
1
Central European University, Budapest, Hungary
 
2
Educational Research Institute, Warsaw University
 
 
Ekonomista 2012;(5):605-627
 
STRESZCZENIE
Wykształcenie jest uznawane za jeden z najlepszych sposobów wyrównywania szans zawodowych. Na podstawie danych pochodzących z bazy danych PISA 2003 autorzy dokonują oceny równości szans edukacyjnych w Polsce. Równość szans występuje wówczas, gdy przy danym wysiłku edukacyjnym (czas nauki) rozkład uzyskiwanych wyników (testy z matematyki) jest niezależny od uwarunkowań rodzinnych (poziom wykształcenia rodziców). Wyniki analizy pokazują, że jest odwrotnie: niemal przy każdym poziomie indywidualnego wysiłku edukacyjnego można zaobserwować wyraźną zależność wyników uzyskiwanych w nauce od pochodzenia społecznego. Jednak przy wyższych poziomach wysiłku edukacyjnego rozkłady wyników zbliżają się do siebie, co wskazuje, że wyższy poziom wykształcenia sprzyja wyrównywaniu szans. Wydłużając okres nauki, osoby pochodzące z mniej uprzywilejowanych środowisk mogą zredukować niekorzystny wpływ swego pochodzenia na uzyskiwane wyniki. Prawidłowości te występują także przy zastosowaniu odmiennych mierników wysiłku edukacyjnego i pochodzenia. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top