PL EN
Premia płacowa z wykształcenia wyższego według grup zawodów
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Ekonomista 2012;(5):577–603
 
STRESZCZENIE
Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej dokumentujemy fakty empiryczne związane ze zmianami nasycenia gospodarki pracownikami z wyższym poziomem wykształcenia oraz ich wynagrodzeń. Szczególnym przedmiotem zainteresowania jest także sektor własności pracodawcy: wyraźne inne instytucjonalne uwarunkowania ustalania wynagrodzeń w sektorze prywatnym i publicznym sugerują, iż w sektorach tych możemy mieć do czynienia z innym przebiegiem zmian premii płacowej z tytułu wyższego wykształcenia. Mechanizmu rynkowego możemy oczekiwać raczej w sektorze prywatnym niż publicznym, gdzie wynagrodzenia ustalane są w sposób silnie regulowany. W części drugiej artykułu dokonujemy przeglądu metod i wyników dotychczasowych badań dotyczących premii z wykształcenia wyższego, dokumentowanych w literaturze krajowej i zagranicznej. W części trzeciej przedstawiamy własne badanie premii z wykształcenia wyższego w Polsce w poszczególnych grupach zawodów w latach 1995-2009. W badaniu tym stosujemy model selekcji Heckmana, korzystając z danych BAEL (Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności). Artykuł kończy podsumowanie, w którym podejmujemy próbę odpowiedzi na pytania sformułowane w podsumowaniu analizy faktów empirycznych. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205