PL EN
Wkład Tadeusza Kowalika do ekonomii w świetle opinii polskich ekonomistów
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
 
 
Ekonomista 2019;(3):369-373
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top