PL EN
William Dawbney Nordhaus i Paul Michael Romer - laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2018 r.
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 
2
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
 
Ekonomista 2019;(3):355-368
 
STRESZCZENIE
Nagroda Akademii Królewskiej w Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii jest wyrazem najwyższego szacunku dla najwybitniejszych ekonomistów na świecie. W artykule przedstawiono życiorys naukowy i wybrane elementy dorobku nowych laureatów tej nagrody, którymi w 2018 r. zostali dwaj ekonomiści amerykańscy: William Dawbney Nordhaus i Paul Michael Romer. Skoncentrowano się przede wszystkim na tych elementach ich osiągnięć, które zostały podkreślone w uzasadnieniu przyznania tej nagrody: uwzględnienie w długookresowych studiach makroekonomicznych znaczenia globalnych zmian klimatycznych przez W.D. Nordhausa oraz endogenicznych zmian technologicznych przez P.M. Romera i stworzenie na tej podstawie fundamentów endogenicznej teorii wzrostu gospodarczego. Całość uzupełnia starannie dobrana lista ważniejszych publikacji obu laureatów. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top