PL EN
W poszukiwaniu antykruchości systemu społeczno-ekonomicznego - zastosowania syntetycznego wskaźnika ALK
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 
 
Ekonomista 2016;(1):32–60
 
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia zastosowanie nowego syntetycznego wskaźnika równowagi społeczno-ekonomicznej dla Polski, zwanego wskaźnikiem ALK, do analizy i prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego w Polsce w okresie 1999-2015. Wskaźnik ten został skonstruowany, ponieważ tradycyjne miary rozwoju gospodarczego, takie jak dynamika PKB, tempo inflacji, saldo budżetu państwa itp., są niewystarczające dla oceny i prognozowania sytuacji społeczno-ekonomicznej, określającej warunki życia społeczeństwa. Wskaźnik ALK obejmuje cztery grupy wskaźników: dwie opisujące sytuację ekonomiczną (wewnętrzną i zewnętrzną) oraz dwie zawierające oceny sytuacji społecznej (sytuacja aktualna i przewidywania). Wskaźniki te są łączone w cztery zbiorcze indeksy, które są następnie agregowane w ogólny wskaźnik ALK. Miarodajność wskazań tego wskaźnika potwierdza jego wysoka korelacja z nastrojami społecznymi odzwierciedlającymi ocenę sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju i kondycję psychiczną społeczeństwa. Autorzy przedstawiają analizę dotychczasowego rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski opartą na wskazaniach tego wskaźnika. Wyniki analizy, interpretowane w kategoriach zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego, są podstawą wniosków formułowanych pod adresem polityki społeczno-ekonomicznej państwa. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205