PL EN
Kreacja wiedzy technicznej a konkurencyjność gospodarek
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet w Białymstoku
 
 
Ekonomista 2016;(1):61-84
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza zależności między aktywnością innowacyjną gospodarek, a w szczególności zdolnością do kreowania zasobów wiedzy technicznej a konkurencyjnością gospodarek. Autorka omawia najpierw główne czynniki determinujące konkurencyjność gospodarek, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności innowacyjnych, oraz różne sposoby mierzenia tych procesów. Następnie przedstawia analizę empiryczną, w której zbadane zostały korelacje pomiędzy 25 indeksami odzwierciedlającymi różne czynniki określające potencjał poszczególnych krajów w zakresie kreacji wiedzy technicznej i 2 wskaźnikami mierzącymi konkurencyjność gospodarek (PKB per capita i wydajność pracy). Analiza została przeprowadzona na zbiorze danych obejmującym 26 krajów europejskich (niektóre wskaźniki były dostępne tylko dla 22 lub 23 krajów) w okresie 2003-2010. Przeprowadzona analiza umożliwiła wskazanie najważniejszych czynników określających zdolności innowacyjne badanych krajów i ich konkurencyjność, do których należy: ogólny poziom nakładów na działalność badawczo-rozwojową (B+R), wielkość zatrudnienia w tej działalności i aktywność w zakresie ochrony własności intelektualnej (mierzona relatywną liczbą zgłoszeń patentowych). (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top