PL EN
ARTYKUŁ
Zasadność powrotu do przetwórstwa przemysłowego w świetle rachunku produktywności
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Geografii Ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa (SGH), Polska
 
 
Data nadesłania: 28-04-2023
 
 
Data akceptacji: 23-08-2023
 
 
Data publikacji: 29-09-2023
 
 
Autor do korespondencji
Dariusz Cezary Kotlewski   

Katedra Geografii Ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa (SGH), Polska
 
 
Ekonomista 2023;(3):253-274
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest oszacowanie, czy powrót do przetwórstwa przemysłowego naprawdę ma miejsce w światowej gospodarce, a szczególnie czy jest on ekonomicznie zasadny w świetle rachunku produktywności KLEMS. Ta zasadność ekonomiczna jest w artykule jednoznacznie rozumiana jako sytuacja, w której ta reindustrializacja naprawdę przyśpiesza tempo wzrostu gospodarczego. Pozostałe zagadnienia, takie jak zagadnienia środowiskowe i społeczne, zostały odłożone na bok. Ustalono, że w analizowanym okresach ta reindustrializacja raczej faktycznie nie zachodziła w krajach objętych analizą, ale była zasadna z czysto ekonomicznego punktu widzenia. Dlatego w postcovidowym okresie odbudowy gospodarczej (obecnie przedłużonym z powodu konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą) powrót do przetwórstwa przemysłowego może się stać ważnym czynnikiem podtrzymującym wzrost gospodarczy.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top