PL EN
ARTYKUŁ
Przesłanki za wykorzystaniem rachunkowości wzrostu gospodarczego w badaniu specjalizacji regionalnych
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Data publikacji: 10-06-2022
 
 
Ekonomista 2022;(2):235-258
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Artykuł podejmuje problem sposobu badania specjalizacji regionalnych (w tym inteligentnych specjalizacji), które zwiększają konkurencyjność oraz zapewniają przyśpieszenie rozwoju gospodarczego regionów. Autor uważa, że klasyczna teoria handlu ma tutaj ograniczone zastosowanie, natomiast pomocna może być nowa geografia ekonomiczna Krugmana. Autor przywołuje teorię Ricciego, łączącą te teorie, która kładzie nacisk na wzrost produktywności jako czynnik pomagający w wyjściu z niedorozwoju. Autor przedstawia rachunek produktywności KLEMS i podaje wyniki badań pokazujące, że ta metoda badania specjalizacji regionalnych ma przewagę nad innymi metodami.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top