PL EN
ARTYKUŁ
Technologie cyfrowe i kapitał niematerialny: wpływ inwestycji niematerialnych na sukces firmy
 
 
Więcej
Ukryj
1
Economics, University of Ljubljana School of Economics and Business, Slovenia
 
 
Data nadesłania: 19-04-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-07-2023
 
 
Data akceptacji: 01-08-2023
 
 
Data publikacji: 29-09-2023
 
 
Autor do korespondencji
Eva Erjavec   

Economics, University of Ljubljana School of Economics and Business, Kardeljeva ploščad 17, 1000, Ljubljana, Slovenia
 
 
Ekonomista 2023;(3):275–294
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia empiryczną analizę czynników sukcesu warunkowanych przez kapitał niematerialny, w tym informacje oparte na systemach komputerowych, jako głównych motywatorów rozwoju cyfrowego opartego na wiedzy. Dane do analizy zostały zebrane za pomocą ankiety dotyczącej inwestycji w kapitał niematerialny i technologie cyfrowe. Do oszacowania modelu wykorzystano pakiet Stata SEM. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że inwestowanie w kapitał niematerialny ma pozytywny wpływ na sukces firmy w porównaniu z osiągnięciami konkurencji, a inwestowanie w aktywa niematerialne w połączeniu z elastycznością biznesową umożliwia szybkie reagowanie na presję konkurencyjną i poprawę wyników biznesowych. Firmy, które działają na wysoce konkurencyjnych rynkach, gdzie kapitał niematerialny jest kluczowym czynnikiem sukcesu, powinny skoncentrować się na inwestowaniu w wartości niematerialne i prawne podczas projektowania swoich strategii biznesowych.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205