PL EN
Premia placowa z wykształcenia wyższego według kierunku studiów
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka
 
2
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant
 
3
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Ekonomista 2012;(5):555–576
 
STRESZCZENIE
Głównym celem artykułu jest przedstawienie oraz wstępna ekonometryczna weryfikacja nowej metody modelowania decyzji edukacyjnych podejmowanych przez osoby podejmujące studia w sprawie wyboru jednej z dostępnych ścieżek kształcenia na poziomie akademickim. W artykule poddano analizie potencjalne korzyści, które determinują podejmowaną przez absolwentów szkół średnich decyzję o wyborze kierunku studiów. Wbrew dominującemu trendowi w literaturze przedmiotu założono przy tym, że wiele pozapłacowych czynników, takich jak prestiż społeczny czy styl życia związany z daną profesją, ma nie mniejszy wpływ na decyzję edukacyjną niż oczekiwana wysokość zarobków. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205