PL EN
Preferencje polskich przedsiębiorstw w zakresie finansowania długiem
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
2
Narodowy Bank Polski, Uniwersytet Warszawski
 
 
Ekonomista 2016;(4):469-500
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest wskazanie głównych determinant preferencji prywatnych i publicznych przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce w zakresie finansowania długiem. Badanie na dużej próbie przedsiębiorstw za lata 1995-2012 przeprowadzono za pomocą modelu ekonometrycznego. Wśród czynników determinujących strukturę kapitałową zbadano wpływ rentowności, płynności, majątku trwałego, możliwości wzrostu, tarczy podatkowej oraz polityki monetarnej. Wyniki badania potwierdziły, że bardziej rentowne i zdolne do samofinansowania duże przedsiębiorstwa w mniejszym stopniu finansują się kredytem niż małe i średnie przedsiębiorstwa. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa wraz ze wzrostem płynności maleje dźwignia, co świadczy o skłonności przedsiębiorstw do samofinansowania. Wykazano też bardzo niski wpływ polityki monetarnej, zarówno za pośrednictwem stopy procentowej, jak i kursu walutowego, na decyzje przedsiębiorstw co do sposobu finansowania. Uzyskane wyniki mają pewne znaczenie praktyczne i mogą pomóc bankom dostosować ofertę kredytową do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. Wyniki analiz potwierdzają, że dostęp do dotacji z UE zmniejszył zapotrzebowanie małych przedsiębiorstw na kredyt, a kryzys finansowy lat 2009-2010 ograniczył finansowanie kapitałem obcym. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top