PL EN
Regionalne krzywe Phillipsa w Polsce a efektywność polityki pieniężnej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki
 
 
Ekonomista 2016;(4):501-519
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest pokazanie związku między stopą bezrobocia na poziomie regionalnym a agregatową stopą inflacji na poziomie ogólnokrajowym. W części teoretycznej omówiono różne koncepcje krótkookresowej krzywej Phillipsa i ich znaczenie dla polityki pieniężnej. W części empirycznej podjęto próbę estymacji nieliniowych, krótkookresowych krzywych Phillipsa w polskich województwach. Wyniki estymacji opartej na danych panelowych oraz estymacje indywidualne dla poszczególnych województw skłaniają do przyjęcia hipotezy o istnieniu wklęsłej zależności pomiędzy inflacją a luką bezrobocia w większości województw. Zgodnie z koncepcją Lipseya oznacza to, że agregatowa krzywa Phillipsa w Polsce może przesuwać się do góry w okresach konwergencji regionalnej, natomiast dywergencja regionalna może prowadzić do jej przesunięć w dół. Uzyskane wyniki rodzą istotne implikacje dla efektywności krajowej polityki pieniężnej. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top