PL EN
Perspektywa globalna i jej implikacje w kontekście wielowymiarowego kryzysu społeczno-gospodarczego.
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 15-10-2021
 
 
Ekonomista 2021;(5):604–623
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Autor przyjmuje, że współcześnie mamy do czynienia z wielowymiarowym kryzysem, którego jedną ze składowych jest pandemia. Kryzys ten, jak też podejmowane w związku z nim środki zaradcze tworzą nowy kształt globalnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Kluczowe są tu wielostronne powiązania pomiędzy pozornie odrębnymi zjawiskami, jak migracje, katastrofy klimatyczne czy skażenie oceanów. Wszystkie te powiązania mają wymiar ekonomiczny, uchwytny w pełni jedynie przy zachowaniu perspektywy globalnej. Stawianie czoła wyzwaniom kryzysowym wymaga współdziałania w skali całego świata – z udziałem państw, organizacji międzynarodowych i wielkich firm. Wobec zawodności tradycyjnej predykcji niezbędne staje się formułowanie scenariuszy zdarzeń mogących nastąpić w wyniku zjawisk kryzysowych.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205