PL EN
Fiscal Conditions for Growing out of Debt in Europe
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 
 
Ekonomista 2016;(4):607-624
 
STRESZCZENIE
Kryzys zadłużenia w strefie euro postawił na porządku dziennym sprawę przywrócenia równowagi w finansach publicznych krajów najbardziej zadłużonych, co mogłoby dopomóc im w odzyskaniu zdolności do zaciągania dalszych kredytów na rynku finansowym. Nie będzie to jednak zadanie łatwe z uwagi na słabą koniunkturę w większości krajów UE, a zwłaszcza w strefie euro. Próby przyspieszenia wzrostu gospodarczego poprzez aktywną politykę fiskalną będą ograniczone ze względu na wysoki poziom zadłużenia i konieczność zachowania dyscypliny budżetowej w najbardziej zadłużonych krajach. Obecny niski koszt obsługi długów jest wynikiem ekspansywnej polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego. Ale jeżeli stopy procentowe zaczną rosnąć, to kilka krajów strefy euro stanie ponownie w obliczu groźby niewypłacalności. W długim okresie proces uzdrawiania finansów publicznych będzie hamowany przez niekorzystne trendy demograficzne i związany z tym wzrost wydatków budżetowych. Prosta arytmetyka budżetu państwa i długu publicznego pokazuje, że proces wychodzenia z zadłużenia musi być oparty głównie na wypracowaniu i utrzymaniu odpowiedniej nadwyżki pierwotnej w budżecie. Kryzys finansowo-ekonomiczny, który zamienił się potem w kryzys zadłużenia publicznego, jest ostatecznym dowodem konieczności powrotu do dyscypliny budżetowej. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top