PL EN
Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania a finanse przedsiębiorstwa
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Szczeciński
 
 
Ekonomista 2016;(4):583-606
 
STRESZCZENIE
16 marca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła projekt dyrektywy w sprawie Wspólnej Jednolitej Podstawy Opodatkowania Osób Prawnych (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB), której celem jest zniesienie przeszkód w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego oraz zwiększenie stopnia harmonizacji podatkowej w Unii Europejskiej. Celem artykułu jest ukazanie istoty CCCTB w świetle teorii finansów przedsiębiorstwa i wskazanie na jej znaczenie dla przedsiębiorstw polskich i unijnych w świetle wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych. Szczególną uwagę poświęcono analizie sposobu ujęcia przychodów i kosztów w projektowanym prawie podatkowym. Zapisy projektu dyrektywy CCCTB odniesiono do fundamentalnych zasad teorii finansów przedsiębiorstwa, zwłaszcza teorii struktury kapitału. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top