PL EN
Wspomnienie o Profesorze Edwardzie Lipińskim
 
Więcej
Ukryj
1
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 
 
Ekonomista 2016;(4):625-636
 
STRESZCZENIE
Profesor Edward Lipiński zapisał się trwale w kronikach czasopisma "Ekonomista" jako jego zasłużony, długoletni redaktor naczelny, który wywarł nieoceniony wpływ na charakter i losy pisma. Objął tę funkcję w końcu lat 20., pełnił ją do wybuchu wojny, a już w roku 1945 podjął ją na nowo, wskrzeszając pismo i czyniąc je organem nowo powstałego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Po przeszło 20 latach przekazał tę funkcję swemu następcy na stanowisku prezesa PTE Józefowi Pajestce. Dzisiaj przypominamy postać Profesora w trzydziestą rocznicę Jego śmierci. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top