PL EN
Związki rolnictwa z otoczeniem makroekonomicznym w Polsce i Rosji - próba porównania
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
2
Uniwersytet Zielonogórski
 
 
Ekonomista 2013;(3):345-368
 
STRESZCZENIE
Pomimo występujących różnic zarówno w strukturze własnościowej rolnictwa, jak i okresu rozpoczęcia implementacji mechanizmu rynkowego do gospodarki, a także przyjętej ścieżki przemian oraz tak istotnej z punktu widzenia rolnictwa w Polsce integracji z Unią Europejską stawiamy pytanie, czy było coś wspólnego (uniwersalnego) w przemianach w rolnictwie obu krajów. Stąd w artykule wzięto pod uwagę efekty transformacji ustrojowej, a także odmienną sytuację makroekonomiczną w Polsce i Rosji oraz przekształcenia zachodzące w polityce gospodarczej obejmującej politykę monetarną i fiskalną, a także relacje cenowe i dochodowe w rolnictwie oraz dodatkowo mechanizmy jego finansowego wsparcia. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top