PL EN
Związki rolnictwa z otoczeniem makroekonomicznym w Polsce i Rosji - próba porównania
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
2
Uniwersytet Zielonogórski
 
 
Ekonomista 2013;(3):345-368
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top