PL EN
Efektywność inwestycji publicznych w kapitał ludzki
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 
 
Ekonomista 2013;(3):319–343
 
STRESZCZENIE
Kapitał ludzki to jeden z najważniejszych czynników decydujący o rozwoju gospodarczym, a inwestowanie w ten kapitał pomnaża bogactwo kraju, przyspiesza postęp cywilizacyjny i zwiększa konkurencyjność kraju w wymianie międzynarodowej. Celem badawczym opracowania jest ocena efektywności inwestycji publicznych w kapitał ludzki w krajach członkowskich Unii Europejskiej metodą programowania liniowego Data Envelopment Analysis (DEA). Opracowanie obejmuje następujące treści: 1) Znaczenia kapitału ludzkiego dla wzrostu i rozwoju gospodarczego. 2) Założenia metodologiczne Data Envelopment Analysis. 3) Model oceny efektywności inwestycji publicznych w kapitał ludzki modą DEA. 4) Interpretacja wyników badań. (skrócony abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205